ПТО

 

    Силоотводни валове на ЗФ - Разширени възможности

 

      Силоотводните валове от ЗФ, наричани още ПТО (от Power Take Off), позволяват на камионите, оборудвани с тях, да изпълняват различни специализирани дейности, които могат да бъдат извършвани при спряло или движещо се МПС.

      Камионите оборудвани със специализирани агрегати, задвижвани чрез силоотводен вал имат особено приложение като да събират смет, почистват канализация, почистват улици от мръсотия или сняг, косят трева, забъркват и изпомпват бетон, повдигат и разтоварват тежки товари и т.н.

 

      Предимства:

-     Употреба на силоотводен вал и трансмисия на един и същи производител

-     Модели пригодени за разнообразни приложения

-     Проектиране на системата заедно с останалите части на силовото предаване

-     Възможност за последствен монтаж

-     Гаранция и отговорност от ЗФ

 

      Универсално приложими силоотводни валове:

•    Силоотводните валове задвижвани от двигателя се монтират между него и скоростната кутия и се задвижват директно от двигателя чрез вид куплунг. Те могат да бъдат включвани и изключвани при движещо се или спряло МПС и дори под товар.

      Примерни приложения:

      Задвижване на помпи с високо налягане на противопожарни и почистващи канализацията автомобили, бетонобъркачки, бетонпомпи, сонди и др.

•    Силоотводните валове задействани чрез съединител се монтират на корпуса на скоростната кутия. Те работят само при работещ двигател и включен съединител.

      Примерни приложения:

      Задвижване на водни и хидравлични помпи, компресори, работни платформи, повдигащи устройства и др.

•    Силоотводните валове задвижвани от скоростната кутия се монтират на изходящия вал и се включват, когато задвижващите колела на МПС се завъртат като така създават работно налягане в двукръговата кормилна система. Това позволява запазване на управлението на камиона в случай на авария на двигателя.